Skip to content

Iskolánk története

(1907. október 30. Budapest - 1992. május 22. Budapest)

Művészeti Iskolánk egy tanévnyi szakköri tevékenységet követően 2000-ben kezdte meg működését, mint a kőröshegyi Általános Iskola intézményegysége. A fenntartó Kőröshegyi Önkormányzat az alapfokú művészetoktatás bevezetésével kívánta a minőségi néptáncoktatást megvalósítani. A kitűzött célok között prioritást kapott az általános iskolás gyerekek által választható szabadidős tevékenységek kibővítése, a népi hagyományok szélesebb körben való megismertetése, éltetése Kőröshegyen és a környező településeken.

Az oktatásban a kezdetektől fogva egy pedagógus vett részt, időszakonként kiegészítve megbízással foglalkoztatott asszisztensek alkalmazásával.

A tanulói létszámok növekedésével és a feltételek minimális javulásának köszönhetően 2007-ben 2 Előképző és 6 alapfokú évfolyammal vettünk részt a művészeti iskolák országos minősítésében. Az eljárás során a „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címet nyertük el.

A kőröshegyi művészetoktatásnak otthont adó általános iskola gazdasági okok miatt 2009-ben megszűnt. Ennek következtében a művészeti iskola tagintézményként a Balatonföldvári Kistérségi Társulás által létrehozott Oktatási társulás fenntartásába került. Ekkor vette fel Gönczi Ferenc néprajzkutató nevét. Somogy megye néprajzának jeles kutatója rengeteget dolgozott azért, hogy a megye hagyományait megmentse az utókor számára.

2013-ban iskolánkban is a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vette át a fenntartói feladatokat. Ebben az időszakban a Széchényi Imre Általános Iskola és a Ránki György Alapfokú Művészeti Iskola balatonföldvári, míg a Gönczi Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola kőröshegyi telephellyel rendelkezett. A két település távolsága miatt nehézségekbe ütközött a gyerekek kőröshegyi néptáncfoglalkozásokon való részvétele. Az intézmények jó kapcsolatának, egymás munkájára való nyitottságának köszönhetően sikerült az általános iskola épületében helyet biztosítani a Gönczi Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tevékenységének: a Gönczi Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola telephely változást érintő átszervezéssel, 2016. augusztus 1-től a Széchényi Imre Általános Iskola épületébe költözött.

Az intézmény neve: Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Gönczi Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolája.

2017-ben újabb intézményi átszervezés történt. A fenntartó Siófoki Tankerület a Gönczi Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolát beolvasztotta a Ránki György Alapfokú Művészeti Tagiskolába, néptánc tanszakként. A Gönczi Ferenc elnevezés ezzel az intézkedéssel megszűnt. A néptánc tanszak ettől kezdve a „Néptáncoskola” elnevezést használja, amely a régi hagyományok tiszteletét fejezi ki.

Ugyanebben az évben további változás is történt a néptáncoktatásban: a balatonendrédi Általános Iskolában új telephellyel bővült a néptánc tanszak.

Jelenleg a két helyszínen összesen 120 gyermek vesz részt a művészeti iskolánk által biztosított néptáncoktatásban.

A tanév hagyományos nyitómomentuma a művészeti iskolánk összes csoportjának közös szereplése. Ez a fellépés a kőröshegyi falunapi program elmaradhatatlan része, annak kiemelt eseménye. A kőröshegyi önkormányzattal meglevő máig is jó kapcsolatnak köszönhetően ekkor a gyerekek „élő” zenei kíséretre táncolhatnak.

A tanév folyamán több néptáncos fellépésre számíthatunk az általános iskolai versenyek díjkiosztóitól az idősek napi szerepléseken keresztül a helyi és környékbeli települések rendezvényein való fellépésekig.

A néptánc előadások mellett komoly hangsúlyt kap a néphagyományok felelevenítése, éltetése, bemutatása.